LEGO® Education StoryStarter is het perfecte middel om de creativiteit van leerlingen in het basisonderwijs aan te wakkeren en hun lees-, schrijf-, spreek- en luistervaardigheid te bevorderen.

StoryStarter biedt een curriculum voor taal- en leesvaardigheid.

Leerlingen maken en bouwen samen verhalen met behulp van LEGO-bouwstenen en -figuren. Vervolgens gebruiken ze de unieke StoryVisualizer-software om hun werk te visualiseren, er over te schrijven en te communiceren.

StoryStarter is een praktische tool die leerlingen tot samenwerken inspireert, terwijl ze tegelijkertijd verhalen maken en communiceren.

Het is een innovatieve manier om diverse essentiële vaardigheden te leren, waaronder:

  • Taalvaardigheid, beter leren lezen en schrijven.
  • Communicatievaardigheden, zoals spreken, luisteren en presentaties geven.
  • Leerlingen in staat stellen nieuwe verhalen te vertellen of bestaande te analyseren.
  • Integratie van het gebruik van digitale hulpmiddelen via de unieke StoryVisualizer-software.

Hier volgt een korte animatie waarin u kunt zien hoe het werkt